ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Υπόδειγμα άσκησης πράξης                                               

Υπόδειγμα πτυχιακής εργασίας

Θέματα πτυχιακών εργασιών                                 

Υπόδειγμα παρουσίασης

Τεχνικά άρθρα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος                                            

Πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

Μεταπτυχιακές σπουδές                

Θέσεις πρακτικής άσκησης

Σχολές Design στον κόσμο                                    

Θέσεις επαγγελματικής απασχόλησης

Εφευρέσεις - Βιομηχανικά σχέδια                           

Επαγγελματικές προοπτικές - αγορά εργασίας

Οδηγός επαγγέλματος Σ.Τ.Ξ.Ε.

Επαγγελματικά δικαιώματα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Α.Π.Θ. - Σχολή Δασολογίας                        

University of British Columbia - Canada

University of Hamburg - Germany              

University of Göttingen - Germany

State University of New York                                             

Delft University of Technology - Timber Structures

Helsinki University of Technology                           

Urban Wood - TU Vienna

Bern University - Wood Engineering           

               Luleå Technical University - Sweden

University of West Hungary - Wood Science           

University of Wales - Bangor

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Heal - Link

Treesearch - Forest Products Lab               

African Woods

Books Google Search                                             

SCIRUS

Timber Trades Journal        

ASTM International - Standards

Forest Industries - Sweden            

Commercial Timbers

SCOPUS                                         

Microscopic Wood Anatomy

Polish Journal - Wood Technology 

Wood Preservation

Technical articles - Forest Products Laboratory                  

Inside Wood

Wood Database - Forest and Forest Products Research Institute Japan                             

Typical defects of wood

Tervuren Xylarium Wood Database - Belgium

Scholar Google Search

Διεθνή περιοδικά:

Holzforschung Cellulose Wood Science Holz als Roh- und Werkstoff Wood and Fiber Science Wood Material Science & Engineering Forest Products Journal Journal of Wood Chemistry and Technology Mokuzai GakkaishiIAWA JournalWood Science and TechnologyJournal of the Institute of Wood ScienceElectronic Journal of Polish Agricultural UniversitiesDrying TechnologyIndustrial Crops and ProductsBioresource TechnologyTaiwan Journal of Forest ScienceJournal of Wood Technology

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας                               

Esp@cenet             

United States Patent & Trademark Office

World Intellectual Property Organization

Google Patent Search                                

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

University of Hamburg - BFH                                  

Virginia Tech - Dept. of Wood Science

Technical University of Munich - Holzforschung                              

University of British Columbia - Wood Science

Institute of Wood Biology & Technology - Göttingen                                

SUNY - Construction & Wood Products Engineering

Oregon State University - Wood Science and Engineering

                                                              Bern University - Wood and Civil Engineering

Salzburg University of Applied Sciences - Wood Technologies

                                                        University of Ljubljana - Wood Science & Technology

Technical University of Zvolen - Wood Science                                            

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Forest Products Laboratory - Madison

Wilhelm Klauditz Institut (WKI) - Germany                                                             

Center for Wood Anatomy Research - FPL

BRE Timber - United Kingdom

Center for Advanced Wood Processing - UBC

Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA) - France

SP Trätek - Sweden

EMPA Wood - Switzerland

VTT Wood based materials and products - Finland

Holzforschung - Austria

ETH Wood Physics - Switzerland

FPInnovations Forintek - Canada

CSIRO Wood - Australia

IVALSA - Italy

TCHN - Belgian Institute for Wood Technology

Norwegian Institute of Wood Technology

Wood Technology Institute - Poland

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΒΙΒΛΙΑ (DOWNLOADABLE)

Wood Handbook Forest Products Lab  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16         

Wood Quality - Causes, Methods, Control Dr. R. Wimmer  1  2  3  4  5  6  7      

Cell Wall Chemistry Dr. R. Rowell et al.  

Wood Adhesion and Adhesives Dr. C. Frihart  

Practical Solutions for Furniture and Structural bonding Ed. Dr. G. Ntalos & Dr. G. Mantanis

Wood Adhesives 2005 - PowerPoint presentations Forest Products Society  

Αναγνώριση ξύλου Δρ. Γ. Μαντάνης  

Glued Products (Συγκολλημένα προϊόντα ξύλου) State-of-the-art Report, COST Action E-13  

Wood Adhesion (Συγκόλληση ξύλου) State-of-the-art Report, COST Action E-13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wood Structure (ΔΟΜΗ του ΞΥΛΟΥ) Πηγή: Society of Wood Science & Technology, www.swst.org  

Wood Properties (ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ του ΞΥΛΟΥ) Πηγή: Society of Wood Science & Technology, www.swst.org  

 

                                                     

 Last updated: 04-04-2011

 

 

 

 

 

 

 

«There is no path to peace. Peace is the path» - Mahatma Ghandi