ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχολές Design στον κόσμο

Μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια μπορεί να παρακολουθήσει κάθε υποψήφιος που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές σπουδές του και πληροί, κατά περίπτωση, ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Η διάρκεια των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι συνήθως 1 έως 2 έτη. Το κόστος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα κυμαίνεται μεταξύ 6.000 - 10.000 ευρώ.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς ειδικότητας στην Ελλάδα για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος με βάση το N.2916/2001. Ακόμα στη χώρα μας υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών και μέσω ελληνικών ιδιωτικών σχολών ή παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι των οποίων, ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται επίσημα από το ελληνικό κράτος. Συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε αντικείμενα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, καθώς και σε αντικείμενα διοίκησης - οργάνωσης επιχειρήσεων και μάρκετινγκ εστιάζονται σήμερα στα ακόλουθα:

q      Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων» και Διδακτορικών Σπουδών στην «Επιστήμη της Σχεδίασης», Ερμούπολη, Τ.Κ. 84100, Σύρος, τηλ.: 22810 97140, fax: 22810 97009, email: studies_msc@syros.aegean.gr

q      Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων», Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54124, τηλ.: 2310 995 256, fax: 2310 995 250, e-mail: gradsecretary@econ.auth.gr

q      ΤΕΙ Λάρισας, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Staffordshire (από το 2004) και το Coventry (από το 2006), Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: α) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration - MBA», β) «Master of Science in Management», γ) «Master of Science International Business», δ) «Master of Science Finance» και ε) «Master of Science in Computer Science» ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ T.K. 411 10, Λάρισα, τηλ. κέντρο: 2410-684200, τηλ. 2410-684501, website: www.teilar.gr/postgraduate

q      Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση Παραγωγής και Βιομηχανικής Διοίκησης», Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος, τηλ.: 24210 74014, fax: 74050, e-mail: pmsmmb@uth.gr

q      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Γραφικές Τέχνες & Πολυμέσα», Σαχτούρη 22 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα, τηλ.: 2610 367336, fax: 2610 367350, e-mail: info@eap.gr

q      Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ε.Μ.Π, Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα, τηλ.: 210 820 3690, fax: 210 820 3634, e-mail: lpap@central.ntua.gr

q      Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διασφάλιση Ποιότητας», Σαχτούρη 22 & Αγίου Ανδρέου, 26222 Πάτρα, τηλ.: 2610 367336, fax: 2610 367350, e-mail: info@eap.gr

q      Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων - Ολική Ποιότητα», Καραολή και Δημητρίου 80, Κεντρικό Κτίριο, γραφείο 433, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210 414 2102, fax: 210 414 2344, e-mail: mbasecr@unipi.gr

q      Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 891 512, e-mail: gkesiou@uom.gr

q      Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αθήνα, τηλ.: 210 820 3642, fax: 210 8203127, e-mail: dmst-secr@aueb.gr

q      Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων», Καραολή και Δημητρίου 80, Κεντρικό Κτίριο, γραφ. 433, 185 34 Πειραιάς, τηλ.: 210 414-2163, fax: 210 414-2342, e-mail: vkottas@unipi.gr

Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων. Τα ακριβή δικαιολογητικά που απαιτούνται διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα, αλλά σε γενικές γραμμές για την αξιολόγηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα είναι υποχρεωτικά στις περισσότερες των περιπτώσεων τα κάτωθι:

 

ü              Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

ü              Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

ü              Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

ü              Δύο συστατικές επιστολές.

ü              Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας: Proficiency-Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία ή TOEFL (με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 70% της μέγιστης βαθμολογίας) ή IELTS (6 και πάνω). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας.

ü              Βαθμός στο GMAT (Graduate Management Admissions Test)

ü              Σύντομο σημείωμα για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.

ü              Βεβαιώσεις που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συναφή αντικείμενα που λειτουργούν με επιτυχία στη χώρα μας σε Ιδιωτικές Σχολές είναι τα ακόλουθα:

 • ΑΚΤΟ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Middlesex University, «Master of Arts in Design», 3ης Σεπτεμβρίου 24, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, τηλ.: 210 523 0130, website: www.akto.gr, e-mail: info@akto.gr
 • ALBA, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «The Master of Science in Strategic Human Resources Management», Αθηνάς & Aρεως 2 16671 Βουλιαγμένη, τηλ: 010-8964531-8, website: www.alba.edu.gr, e-mail: communication@alba.edu.gr
 • BCA BUSINESS STUDIES, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το London Metropolitan University, «Master in Business Administration», «MA in Marketing», «MA in Marketing with Advertisement», «MA in Marketing with Public Relation» Δημητρέσσα 4, Τ.Κ. 11528, Αθήνα, τηλ.: 210 7253 783, website: www.bca.edu.gr, e-mail: info@bca.edu.gr
 • ICBSLARISA BUSINESS SCHOOL, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Kingston University - «MBA Executive», «MBA in Marketing», 6o χλμ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΝΙΚΑΙΑΣ, ΤΚ. 41500, τηλ. 2410671177, website: www.icbs.gr, e-mail: icbs-lbs@icbs.gr  και ICBS THESSALONIKI BUSINESS SCHOOL - Γαλήνη Ωραιοκάστρου, Τ.Θ. 46, ΤΚ. 57013, τηλ. 2310 698598, e-mail: icbs@icbs.gr
 • NEW YORK COLLEGE, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΜΒΑ σε συνεργασία με το University of Sunderland στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αμαλίας 38 Σύνταγμα ΤΚ 105 58, Αθήνα, τηλ. 210 322 5961, website: www.nyc.gr, e-mail: nycath@nyc.gr
 • ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - ΜΒΑ σε συνεργασία με το University of Wales στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Ρεθύμνου 2, Μουσείο, 10682 Αθήνα, τηλ.: 210 821 7710, website: www.bhc.gr, e-mail: info@bhc.gr
 • AMERICAN COLLEGE OF GREECE, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - MBA στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αγία Παρασκευή, Αθήνα, τηλ.: 210 600 2208, website: www.acg.gr, e-mail: graduate@acgmail.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές συναφούς ειδικότητας σε χώρες του εξωτερικού με βάση το νόμο 2916/2001. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέμουν τα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι οι εξής:

·         Τίτλος Masters (Masters Degree).  Είναι  ο πρώτος μεταπτυχιακός  τίτλος σπουδών  και προϋποθέτει  από  1-2 έτη  σπουδών. Τα  περισσότερα  πανεπιστήμια  απονέμουν τίτλο Master of Science (M.S.) σε τομείς εφαρμοσμένων επιστημών και τίτλο Master of Arts (M.A.) σε τομείς όπως τέχνες, ανθρωπιστικές και άλλες επιστήμες. Ο τίτλος Master of Business Administration  (M.B.A.)   απονέμεται   για  μεταπτυχιακές   σπουδές   στον   τομέα   της διοίκησης επιχειρήσεων. Οι τίτλοι Masters έχουν ονομασίες και αρχικά που περιλαμβάνουν τον τομέα ή την ειδικότητα σαν μέρος του μεταπτυχιακού τίτλου.

·        Τίτλος  ιδάκτορα (Doctoral Degree/Ph.D.). Ο τίτλος του Διδάκτορα  είναι  το  ανώτατο δίπλωμα που απονέμεται από τα πανεπιστήμια σε σπουδαστές που συμπληρώνουν από 3 έως 4 έτη σπουδών μετά   τις  σπουδές  τους  για  το δίπλωμα  Masters. Βασίζεται σε   πρωτότυπη επιστημονική έρευνα η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διδακτορικής διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Ο  υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό  την  εποπτεία  ενός  καθηγητή  που ελέγχει την πρόοδό του.

Προφανώς τα πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχουν στην παρούσα φάση μεγαλύτερη ποικιλία και πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων απ' ότι στην Ελλάδα. Στις ιστοσελίδες των παρακάτω Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων φαίνονται όλες οι λεπτομέρειες των μεταπτυχιακών σπουδών που παρέχονται. Ακολουθεί ενδεικτική κατάσταση των ιδρυμάτων αυτών:

Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα σχεδιασμού επίπλου & βιομηχανικού σχεδιασμού

Royal College of Art (Ηνωμένο Βασίλειο)

Kensington Gore, London SW7 2EU, UK

Tel.: +44 (0) 207 590 4444, e-mail: admissions@rca.ac.uk

www.rca.ac.uk

Middlesex University, School of Arts and Education (Ηνωμένο Βασίλειο)

        Tel.: +44 (0) 20 8411 5555, e-mail: admissions@mdx.ac.uk

www.mdx.ac.uk

ENSAD - National School of Decorative Arts (Γαλλία)

31, rue d'Ulm, F-75240 Paris, Ile-de-France, France

Tel.: +33 (1) 42 34 97 00, e-mail: admissions@ensad.fr

www.ensad.fr


Istituto Europeo di Design - Roma (Ιταλία)

   Via Alcamo 11, I-00182 Roma (Rome), Lazio, Italy

Tel.: +39 (06) 7024 025, e-mail: int.relations@ied.it

  http://roma.ied.it

Kingston University, Art and Design (Ηνωμένο Βασίλειο)

          River House, 53-57 High Street, Kingston upon Thames, Surrey, UK

Tel.: +44 (0) 20 8547 2000, e-mail: admissions-info@kingston.ac.uk

www.kingston.ac.uk

University of Art & Design Helsinki (Φινλανδία)

          Hämeentie 135C, FIN-00560 Helsinki, Finland

Tel.: +358 (9) 756 30534, e-mail: helena.harkonen@uiah.fi

  www.uiah.fi

Lund Institute of Technology (Σουηδία)

          PO 118, Skåne, S-221 00 Lund, Mälmo, Sweden

Tel.: +46 (46) 222 00 00, e-mail: inter@kansli.lth.se

  www.lth.se

Academy of Applied Arts, Architecture & Design (Τσεχία)

       Námesti Jana Palacha, 80, 116 93 Praha, Czech Republic

Tel.: +420 (2) 217 08280, e-mail: rektor@vsup.cz

  www.vsup.cz

University of Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο)

167 Renfrew Street, G3 6RQ Glasgow, Glasgow, UK

Tel.: +44 (141) 353 4500, e-mail: admissions@gla.ac.uk

 www.gla.ac.uk

Design Academy Eindhoven (Ολλανδία)

Emmasingel 14, 5600 CC, Eindhoven, The Netherlands

Tel.: +31 (0) 40 239 3939, Fax: +31(0)40 239 3940

www.designacademy.nl

Central Saint Martins College of Art and Design (Ηνωμένο Βασίλειο)

          Southampton Row, London WC1B 4AP, UK

Tel.: +44 (0) 20 7514 7022, e-mail: info@csm.arts.ac.uk

www.csm.arts.ac.uk

Rhode Island School of Design (ΗΠΑ)

Two College Street, Providence, Rhode Island 02903, USA

e-mail: admissions@risd.edu

 www.risd.edu


Art Center College of Design (ΗΠΑ)

Hillside Campus, 1700 Lida Street Pasadena, CA 91103, USA

e-mail: admissions@artcenter.edu

www.artcenter.edu

University of Montreal (Καναδάς)

Centre-Ville, Montreal, Quebec H3C 3J7, Canada

Tel.: +1 514 343 7556, e-mail: luc.courchesne@umontreal.ca

 www.din.umontreal.ca

Denmark School of Design (Δανία)

Strandboulevarden 47, Copenhagen Osterbro 2100, Denmark

Tel.: +45 3 527 7500, e-mail: mail@dkds.dk

www.dkds.dk

Domus Academy (Ιταλία)

via Watt 27, Milan 20143, Italy

Tel.: +39 024 2414001, e-mail: info@domusacademy.it

www.domusacademy.com

 

Nottingham Trent University, Product Design Futures (Ηνωμένο Βασίλειο)

Burton Street, Nottingham, United Kingdom

Tel.: +44 115 8486061, e-mail: postgrad.ntsad@ntu.ac.uk

www.ntu.ac.uk/postgrad

Cranbrook Academy of Art (ΗΠΑ)

39221 Woodward Avenue, Bloomfield Hills, Michigan 48303-0801, USA

Tel.: +1 248-645-3300, e-mail: caaadmissions@cranbrook.edu

www.cranbrookart.edu/main.htm

Institute of Design, Illinois Institute of Technology (ΗΠΑ)

350 North LaSalle Street, Chicago, Illinois 60610-4726, USA

Tel.: +1 312-595-4900, e-mail: design@id.iit.edu

www.id.iit.edu

Braunschweig College of Fine Arts (Γερμανία)

Platz 1, D-3300 Braunschweig, Germany

Tel.: +49 (531) 391 9122, e-mail: h.steinhau@hbk-bs.de

www.hbk-bs.de

Στην ιστοσελίδα www.penrose-press.com μπορούν να βρεθούν πληροφορίες για όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων ή Κολεγίων που έχουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική και έχουν συνάφεια με το σχεδιασμό επίπλου, το βιομηχανικό σχεδιασμό, το σχεδιασμό αντικειμένων ή προϊόντων.

Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα τεχνολογίας ξύλου και ξυλοκατασκευών

University of Wales at Bangor - Forest Industries Technology (Ουαλία)

Bangor, North Wales, UK

Tel.: +44 1248 382448, e-mail: distance@bangor.ac.uk

www.bangor.ac.uk

Institut für Holzbiologie und Holztechnologie - Wood Biology & Technology (Γερμανία)

Büsgenweg 4, D 37077 Göttingen, Germany

Tel.: +49 551 393737, e-mail: ekuerst@gwdg.de

www.gwdg.de

KTH - Materials Design and Engineering (Σουηδία)

Drottning Kristinas väg 4, Stockholm, Sweden

Tel.: +46 8 790 80 00, e-mail: info@kth.se

www.kth.se

State University of New York - Wood Products Engineering (ΗΠΑ)

Forestry Drive 1, Syracuse, New York

Tel.: +1 315 470 6880, e-mail: jabarton@esf.edu

www.esf.edu

University of Hamburg - Inst. of Wood Chemistry and Chemical Technology (Γερμανία)

Leuschnerstr. 91, D-21031 Hamburg

Tel.: +49 40 73962-501, e-mail:  holzchemie@holz.uni-hamburg.de

www.bfafh.de/indexe.htm

University of British Columbia - Wood Products Processing (Καναδάς)

2424 Main Mall, Vancouver, BC, V6T 1Z4, Canada

Tel.: +1 604 8229352, e-mail: woodubc@forestry.ubc.ca

www.wood.ubc.ca

Helsinki University of Technology - Forest Products Technology (Φινλανδία)

Tekniikantie 3, 02150 Espoo, Finland

Tel.: +358 9 4511, e-mail: puu-kanslia@tkk.fi                                                        

http://puu.tkk.fi/en

BOKU Vienna - Wood Technology and Management (Αυστρία)

Gregor Mendel Straße 33, A-1180 Wien, Austria

Tel.: (+43 1) 47654-0, e-mail:  zib@boku.ac.at

www.boku.ac.at

Μεταπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και οικονομίας    

Harvard University – Σπουδάζουν σήμερα 7.000 προπτυχιακοί και 12.500 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και γίνονται δεκτές περίπου το 11% των αιτήσεων. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 31.500 $ (Αμερική)

Holyoke Center 3rd floor, 1350 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02138

Tel.: Harvard University (617) 495-1000, Harvard Business School (617) 495-6000

http://www.harvard.edu

University of California at Berkeley – Έχει έδρα το Σαν Φρανσίσκο (Αμερική) – Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές σε ποσοστό 26% περίπου, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται σε 26.000$.

Berkeley, CA 94720-4-digit mail code, Tel: 510 642-6000, 510 642-9900.

e-mail: ucbwww@berkeley.edu, http://www.berkeley.edu

Stanford University – Έχει έδρα το Στάνφορντ (Αμερική).  Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές σε ποσοστό 13% περίπου, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται σε 34.800$.

630 Serra Street, Suite 120, Stanford, CA 94305-6032

Tel. (650) 723-2300, 723-4291, http://www.stanford.edu

Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Έχει έδρα τη Βοστώνη (Αμερική) Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές σε ποσοστό 16% περίπου, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται σε 35.000$.

77 Massachusetts avenue, Cambridge

Tel.: 617-253-4795,

http://web.mit.edu

Columbia University - Έχει έδρα τη Νέα Υόρκη (Αμερική). Φημίζεται για τις σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές σε ποσοστό 13% περίπου, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται σε 33.600$.

2960 Broadway, New York, NY 10027-6902, Tel.: (212) 854-1754

http://www.columbia.edu

University of Chicago - Έχει έδρα το Σικάγο (Αμερική). Έχει ως δημοφιλέστερες ειδικότητες τα οικονομικά και η Ιστορία Τέχνης. Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές σε ποσοστό 44% περίπου, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται σε 35.100$.

The University of Chicago  5801, South Ellis Ave., Chicago, IL 60637 

Tel: 773-702-1234

http://www.uchicago.edu

Nottingham University Business School MA in Marketing (Μεγάλη Βρετανία)

Postgraduate Office, Jubilee Campus - Wollaton Road

Nottingham NG8 1BB, Tel.: +44 115 846 6489, e-mail:  msc-business@nottingham.ac.uk

http://www.nottingham.ac.uk/nubs/ma/contact.html

University of Westminster MA in Marketing Management (Μεγάλη Βρετανία)

MBA Admissions, Marylebone Campus

35 Marylebone Road - London NW1 5LS, Tel: +44 (0)20 7911 5000, Email:

http://www.wmin.ac.uk/mba

University of Portsmouth MA in Marketing Management (Μεγάλη Βρετανία)

Portsmouth Business School  - Richmond Building

Portland Street - Portsmouth, Hampshire, PO1 3DE

Tel: +44 (0)23 9284 4138, Email: bus-pgrad@port.ac.uk

http://www.port.ac.uk/courses/coursetypes/postgraduate/MAMarketing/

Middlesex University MA in Marketing Management (Μεγάλη Βρετανία)

The Burroughs London - NW4 4BT, Tel: +44 (0) 20 8411 5555, enquiries@mdx.ac.uk

http://www.mdx.ac.uk

London Metropolitan University MA in Marketing (Μεγάλη Βρετανία)

London Metropolitan University, 31 Jewry Street - London - EC3N 2EY

Tel: +44 (0) 20 7133 4200, e-mail: admissions@londonmet.ac.uk

http://www.londonmet.ac.uk


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Βασικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Οι πτυχιούχοι Σχεδιαστές και Τεχνολόγοι ξύλου & επίπλου έχουν τη δυνατότητα λήψης υποτροφιών από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό τις μεταπτυχιακές σπουδές σε χώρες του εξωτερικού αλλά και στην Ελλάδα.

 

Υπάρχει ένας αριθμός φορέων, όπως υπουργεία, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί και πανεπιστήμια που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Τα βασικά κριτήρια που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών είναι τα εξής:

Ø      Ο βαθμός του πτυχίου.

Ø      Οι   επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο για  το οποίο
προκηρύσσεται η υποτροφία.

Ø      Η πολύ καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας.

Ø      Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου.

Ø      Η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο.

Επίσης για τη χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε ορισμένες και η συμμετοχή σε διαγωνισμό. Εκτός από τις υποτροφίες, δύο άλλοι τρόποι χρηματοδότησης των μεταπτυχιακών σπουδών είναι οι κάτωθι:

Η χρηματοδότηση που δίνεται απ' ευθείας από τα πανεπιστήμια

Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός σπουδαστής, παράλληλα με την αίτηση, πρέπει να προμηθευτεί και τα σχετικά έντυπα για πιθανή οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή τμήμα στο οποίο έχει σκοπό να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για μεταπτυχιακές σπουδές.

Σε κάθε περίπτωση η οικονομική ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζεται χωριστά από την αίτησή του για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα πανεπιστήμιο, μερικές από τις οποίες είναι:

·        Μέσω   ερευνητικών  προγραμμάτων  που   χρηματοδοτούνται  από   συνεργασίες  του πανεπιστημίου με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστημών.

·        Μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των σπουδαστών.

·        Μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους σπουδαστές συγκεκριμένου τμήματος του πανεπιστημίου.

 

Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήμιο ή τμήμα πανεπιστημίου.

Η χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης τραπεζών

Οι τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευμένα δανειοδοτικά προγράμματα σπουδών είναι οι: Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εμπορική, Αγροτική, Τράπεζα Κύπρου. Οι υπόλοιπες τράπεζες μπορούν να χορηγήσουν παρόμοια δάνεια, όχι όμως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων παρά με τη μορφή καταναλωτικών δανείων τα οποία με ορισμένες μετατροπές μπορούν να γίνουν σπουδαστικά.

 

Με απόφαση της Ελληνικής κυβέρνησης, το Ελληνικό δημόσιο επιδοτεί σε ποσοστό 50% τα επιτόκια των χορηγούμενων δανείων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε ελληνικά πανεπιστήμια. Τα χορηγούμενα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των διδάκτρων, αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για έξοδα διαβίωσης. Η πληρωμή των διδάκτρων γίνεται απευθείας από το πιστωτικό ίδρυμα στο αντίστοιχο πανεπιστήμιο. Η διάρκεια αποπληρωμής είναι 15 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, που είναι ένα έτος μετά το τέλος των σπουδών ή ενάμισι έτος για άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Το επιτόκιο βασίζεται στο επιτόκιο έντοκων γραμματίων 12μηνης διάρκειας, προσαυξημένο κατά 3% υπέρ εισφορών Ε.Φ.Τ.Ε. υπέρ του Δημοσίου για την εγγύησή του.

 

Προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι: (α) εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών ή η αποδοχή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, (β) προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου ή άλλη ικανοποιητική διασφάλιση κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων, (γ) η μη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας, (δ) να μην έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο για τον ίδιο σκοπό.

 

Επίσης το άρθρο 23 του Ν.2083/92, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41, παρ. 5 του Ν.2413/96, σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Β7/411/24.7.96, προβλέπει τα παρακάτω σχετικά με τη χορήγηση υποτροφιών και δανείων σε προπτυχιακούς ή και μεταπτυχιακούς σπουδαστές: στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., κατ’ επέκταση και σ' αυτούς που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου χορηγούνται βραβεία και υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, με τους εξής όρους :

§                 Τα βραβεία, που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του σπουδαστή, απονέμονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και σε κάθε αριστούχο απόφοιτο που περάτωσε τις πτυχιακές του εξετάσεις εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων.

§                 Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς σπουδαστές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του σπουδαστή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών. Οι προπτυχιακοί σπουδαστές ενδιάμεσων ετών για να λάβουν υποτροφία θα πρέπει να έχουν επιπλέον επιτύχει μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,50 σε κλίμακα  βαθμολογίας  0-10  στα  μαθήματα του  ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, εντός της πρώτης ή τουλάχιστον της πρώτης και της δεύτερης εξεταστικής περιόδου.

§                 Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που θα το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

§                 Στον πρώτο επιτυχόντα σπουδαστή κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, μετά το τέλος κάθε έτους σπουδών, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί, αν αυτός δεν είναι υπότροφός του, υποτροφία 1.910 Ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

§                 Στους προπτυχιακούς σπουδαστές μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν άτοκα δάνεια και οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους με κριτήριο την ατομική ή οικογενειακή τους κατάσταση και την επίδοσή τους στις σπουδές. Η έκταση, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων και ενισχύσεων αυτών καθορίζονται με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δημόσιοι φορείς

Κύριος φορέας χορήγησης υποτροφιών στην Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Λυσικράτους 14, Μακρυγιάννη 10558 Αθήνα (τηλ. 210 325 4385-89). Οι ειδικότητες που δικαιούνται την υποτροφία καθορίζονται κάθε φορά στην ετήσια προκήρυξη.

 

Τα τελευταία τρία έτη, το Ι.Κ.Υ. προκηρύσσει δύο (2) θέσεις συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και συγκεκριμένα μία θέση σχετική με την τεχνολογία του ξύλου και μία θέση σχετική με το βιομηχανικό σχέδιο. Για την πρώτη θέση υποτροφίας που έχει τον ακριβή τίτλο «Φυσικά οικοσυστήματα και Τεχνολογία ξύλου» (κωδικός θέσης: 0060431155.101), τα μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι είναι κατά σειρά: (α) Δασική βοτανική, (β) Δασοκομική και (γ) Τεχνολογία ξύλου. Για τη δεύτερη θέση υποτροφίας που έχει τον ακριβή τίτλο «Βιομηχανικό σχέδιο» (κωδικός θέσης: 0180430317.103), τα μαθήματα στα οποία διαγωνίζονται οι υποψήφιοι είναι κατά σειρά: (α) Ιστορία τέχνης, (β) Βιομηχανικό σχέδιο (Design) και (γ) Σχεδιασμός επίπλου.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας είναι η επιτυχία στις εξετάσεις που διενεργεί το εν λόγω Ίδρυμα επί συγκεκριμένης ύλης των εν λόγω μαθημάτων. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε αποφοίτους Σχεδιαστές και Τεχνολόγους ξύλου & επίπλου για μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα του εξωτερικού. Περισσότερες πληροφορίες για την ύλη των εκάστοτε εξεταζόμενων μαθημάτων δίνονται στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr

 

Άλλοι φορείς

Άλλοι φορείς χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές είναι διάφορα ιδρύματα, ξένα πανεπιστήμια και άλλοι φορείς ή ξένες κυβερνήσεις. Υπάρχει  λίστα  ξένων πανεπιστημίων στην  ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr), που χορηγούν υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Αναφέρονται ενδεικτικά:

Ιδρύματα

 • Αρναούτη Ίδρυμα, Πανεπιστημίου 11, 10564 Αθήνα, τηλ. 210 324 2611.
 • Βαλσαμάκη Θ. & Ν. Ίδρυμα. Διδύμου 22, Αθήνα, τηλ. 210 881 6354, 881 8872.
 • Θεοχάρη  Ίδρυμα.  Σωρανού  και  Εφεσίου  4, 10310 Αθήνα, τηλ. 210 659 7438.
 • Κοργιαλένειον  Άθλον   Δι’ Υποτροφιών.  Δημοκρίτου 21, 10671 Αθήνα,  τηλ.  210 361 1625.
 • Ίδρυμα  Α. Γ. Λεβέντη.  Φραγκοκλησιάς 9, 15125 Μαρούσι,  τηλ. 210 616 5232.
 • Προποντίς Ίδρυμα. Φίλωνος 137, 18536 Πειραιάς, τηλ. 210 458 9900.
 • Σαμούρκα Ίδρυμα. Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα, τηλ. 210 748 8703, 360 7610.
 • Σαραντόπουλου Κων. Ίδρυμα. Σαραντόζα 15, Αθήνα, τηλ. 210 3218048.
 • Φύρου  Π. &  Μ.  Ίδρυμα.  Αποστόλου  Παύλου 37, Θησείο, 11851 Αθήνα,  τηλ. 210 346 1954.
 • νάσης  Αλέξανδρος  Σ.  Κοινωφελές  Ίδρυμα.  Αισχίνου  7,  10558 Αθήνα,  τηλ. 210 3713000.
 • Ίδρυμα Μποδοσάκη. Λεωφ.  Αμαλίας 20,  10557,  Αθήνα, τηλ.: 210 323 7973.
 • Ευγενίδειο  Ίδρυμα.  Συγγρού 387, Καλλιθέα, τηλ. 210-941 1181.
 • Κοινωφελές Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, Νίκης 16, Αθήνα, τηλ. 210 322 4127

Ξένα πανεπιστήμια

 • UNIBERSITY OF CAMBRIDGE, CHRIST'S COLLEGE, CAMBRIDGE EIΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χορηγεί υποτροφίες χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία μέχρι 30 ετών. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, EMMANUEL COLLEGE, CB2 AP, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   Υποτροφίες   έρευνας   χωρίς   περιορισμό   ειδικότητας.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Υψηλός βαθμός πτυχίου. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, COLLEGE GONVILL AND GAIVS, CB2 I.T.A EIΔΙΚΟΤΗΤΑ:  Χωρίς  περιορισμό  ειδικότητας.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ηλικία  μέχρι  30  ετών. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, PETERHOUSE - CB 2 1RD, EIΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία κάτω των 25 ετών. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, HIGH FIELD SOUTHAMPTON - 50Q 5NH ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Υποτροφίες για έρευνα χωρίς περιορισμό ειδικότητας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Πρώτο  πτυχίο  με  διάκριση  FIRST  CLASS.  Ηλικία  μέχρι  27  ετών.  ΤΟΠΟΣ  ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • UNIVERSITY OF OXFORD, SOMERVILLE COLLEGE, OXFORD OX2 6HO ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  Μεταπτυχιακή  υποτροφία  χωρίς  περιορισμό. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Βρετανία.
 • UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, UNIVERSITY PARK, NOTTINGHAM - NG7 2RD.  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  χωρίς  περιορισμό.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  απευθείας  επικοινωνία.  ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Βρετανία.
 • UNIVERSITY OF ST. ANDREWS - COLLEGE GATE, ST. ANDREWS FILE KY16 9A5. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πέντε  υποτροφίες. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία 22-30 ετών και Πτυχίο υψηλού επιπέδου. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • UNIVERSITY OF LEEDS, LEEDS LS2 9JT, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χωρίς περιορισμό.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:  Ηλικία  κάτω  των 30  ετών.  ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία

Ξένοι φορείς

 • Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιλίσσης Σοφίας 2 - Αθήνα, τηλ.: 210. 72.51.000. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:  Χορηγεί  υποτροφίες  σε  πτυχιούχους  θετικών  επιστημών  στον  τομέα  της Έρευνας και Τεχνολογίας. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Να έχει γίνει προεγγραφή σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Κράτη - μέλη της Ε.Ε.
 • Βρετανικό  Συμβούλιο.  Πλατεία Κολωνακίου 17 - Αθήνα, τηλ.: 210. 36.33.211 και Εθνικής Αμύνης 9, Θεσσαλονίκη. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πολλές ειδικότητες που καθορίζονται   κάθε   φορά   από   την   προκήρυξη. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ποιότητα υποψηφίου. Ηλικία 25-35 ετών. Προτιμώνται οι υποψήφιοι που δεν έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Αγγλία.
 • Ινστιτούτο Γκαίτε. Χορηγεί  υποτροφίες  για  σπουδές  στη  Γερμανία, Ομήρου 14-16, 10033  Αθήνα, τηλ. 210 360 8111-14.
 • Ίδρυμα Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. Μητροπόλεως 15, Αθήνα, Τηλ. 210 323 0461.
 • ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Σίνα 31, Αθήνα,   τηλ.:  210 362 4301-5.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:   Καθορίζονται   κάθε   χρόνο. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Επιτυχία σε εξετάσεις στη γλώσσα. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Γαλλία.
 • The Fulbright Foundation. Βασιλίσσης Σοφίας 6, 10674, Αθήνα, τηλ. 210 724 1811, 210 724 1812 & Eλ. Βενιζέλου 4, 54624 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 242 904.
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Βασ. Σοφίας 10, Μαρούσι, Αθήνα. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Άριστη γνώση Γερμανικής. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Γερμανία. Πληροφορίες: Γερμανική  Πρεσβεία,  Καραολή  και  Δημητρίου  3, 106 75  Αθήνα, Κολωνάκι.  Τηλ. 210 728 5209 και Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης,  Καρόλου Ντηλ 4α, 54110 Θεσσαλονίκη.  Τηλ. 2310 251 120.
 • ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Ιταλικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47, Αθήνα, τηλ. 210 522 9294, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Ηλικία μέχρι 35 ετών και επιτυχία σε εξετάσεις στη γλώσσα. ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΝ: Ιταλία.