Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ

 

Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Μαντάνης

τηλ. 24410 64.711 ∙ E-mail: mantanis@teilar.gr Website: www.teilar.gr/~mantanis

  

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ»

 

Εξάμηνο: ΣΤ΄

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες θεωρίας + ΑΠ: 2 + 1 ώρες / εβδομάδα (Δευτέρα, αίθουσα 6 - Ομάδα Α: 17.15-18.30, Ομάδα Β: 18.45-20.00)

Ώρες του διδάσκοντα για συνεργασία: κάθε Δευτέρα 12-14 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της ΑΠ: 26/5/2008

Παρουσιάσεις των ΑΠ: 26/5/08 ∙ 2/6/08 ∙ 9/6/08

 Προδιαγραφές ΑΠ

Υπόδειγμα ΑΠ 1

Υπόδειγμα ΑΠ 2

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να ενημερωθούν αφενός για εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα, όπως π.χ. πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση, επαγγελματικά δικαιώματα, επαγγελματικές προοπτικές, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και αφετέρου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω σε ζητήματα δεοντολογίας επαγγέλματος, επίκαιρα τεχνικά και επαγγελματικά θέματα μέσα από την απευθείας επαφή τους με στελέχη της παραγωγής και ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου - επίπλου, ή ακόμα διαμέσου του διαδικτύου, καθώς κι από την εκπόνηση ασκήσεων πράξης που τους ανατίθενται σε ατομική βάση.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι σπουδαστές:

v      Να διαμορφώσουν άποψη και γνώμη για το θέμα της πτυχιακής εργασίας τους.

v      Να γνωρίζουν τα προβλεπόμενα για την πρακτική άσκηση και τις δυνατότητες - προοπτικές που τους προσφέρονται στην αγορά εργασίας.

v      Να γνωρίζουν πώς γίνεται μία παρουσίαση, πώς γράφεται ένα βιογραφικό σημείωμα, πώς παρουσιάζεται ένας φάκελος σχεδιαστικών έργων κ.α.

v      Να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με στελέχη της αγοράς ξύλου - επίπλου και να ενημερωθούν για διάφορα τεχνικά και σχεδιαστικά θέματα.

v      Να λάβουν γνώση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές τους, καθώς και για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

v      Να αποκτήσουν γνώσεις για θέματα δεοντολογίας επαγγέλματος.

v      Να ενημερωθούν για διάφορα άλλα θέματα που επίσης τους ενδιαφέρουν, π.χ. παρουσίαση πτυχιακής εργασίας, ενημέρωση για επίκαιρα τεχνικά ζητήματα, νέα προϊόντα και τεχνολογίες, καθώς και για το πώς γίνεται μία επιτυχημένη αναζήτηση - search στο διαδίκτυο.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιολόγιο ΑΠ

v     Μία ενότητα διδασκαλίας για τα προσφερόμενα θέματα πτυχιακών εργασιών με σχετική ενημέρωση από τον διδάσκοντα για τα θέματα αυτά. Η ενότητα αυτή παρέχει χρήσιμη ενημέρωση στους σπουδαστές του ΣΤ’ εξαμήνου για να γνωρίζουν τα θέματα των πτυχιακών εργασιών που τους είναι διαθέσιμα.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας για το πως γίνεται, οργανώνεται και γράφεται μία πτυχιακή εργασία. Η ενότητα αυτή παρέχει ενημέρωση στους σπουδαστές για να γνωρίζουν μέσα από μία διαδικασία ανοιχτής συζήτησης - ενημέρωσης τι πρέπει να κάνουν στο θέμα αυτό και με ποιο τρόπο.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας για το πως γίνεται μία παρουσίαση μπροστά σε κοινό. Δίνεται έμφαση στο πως γίνεται σωστά η παρουσίαση μιας πτυχιακής εργασίας. Η ενότητα αυτή παρέχει γνώση στους σπουδαστές του Τμήματος με δεδομένο την «απειρία» τους σε αυτό το θέμα.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας για την πρακτική άσκηση. Δίνονται πληροφορίες για τα προβλεπόμενα, καθώς και ενημέρωση για τις θέσεις που ήδη είναι ανοιχτές και διαθέσιμες για πρακτική άσκηση. Η κατάσταση των διαθέσιμων επιχειρήσεων τηρείται σε μόνιμη βάση από το Γραφείο Διασύνδεσης του Παραρτήματος Καρδίτσας. Η ενότητα αυτή παρέχει ενημέρωση στους σπουδαστές και εγρήγορση για προετοιμασία στο ζήτημα αυτό και έγκαιρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις τους.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας που αφορά στην πληροφόρηση των σπουδαστών για την ιστοσελίδα του Τμήματος και το περιεχόμενό της, το εγκεκριμένο περιεχόμενο σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ενότητα αυτή παρέχει ενημέρωση στους σπουδαστές του Τμήματος και συμβουλές για μεγαλύτερη χρήση-αναζήτηση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών και άλλων μέσων που ήδη τους προσφέρονται από το Τμήμα.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας που αφορά στην πληροφόρηση των σπουδαστών για το πως οργανώνεται και γράφεται ένα βιογραφικό σημείωμα. Στην ενότητα αυτή επιπρόσθετα γίνεται και ενημέρωση από αρμόδιο εκπαιδευτικό - σχεδιαστή επίπλου για το πως γίνεται παρουσίαση ενός φακέλου σχεδιαστικού έργου σε επιχειρήσεις επίπλου ή πιθανούς πελάτες.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας που αφορά στις οδηγίες - συμβουλές στους σπουδαστές για το διαδίκτυο και το πως κάνουμε επιτυχή αναζήτηση (search) για διάφορα εκπαιδευτικά, τεχνικά και επαγγελματικά θέματα.

v     Δύο ενότητες διδασκαλίας που αφορούν πληροφόρηση των σπουδαστών για θέματα δεοντολογίας επαγγέλματος. Καλύπτονται συνοπτικά ζητήματα στα οποία οι σπουδαστές δεν έχουν πρότερη γνώση, π.χ. μεγάλες απειλές για την ανθρωπότητα, ρύπανση του περιβάλλοντος, κρίση στις ανθρώπινες αξίες, τα αδιέξοδα του ανθρώπου, παγκοσμιοποίηση, επιστημονική και επαγγελματική ευθύνη, ηθικοί κανόνες, επαγγελματική δεοντολογία, τρόποι επαγγελματικής επικοινωνίας.

v     Δύο ενότητες διδασκαλίας που αφορούν επίκαιρη ενημέρωση των σπουδαστών πάνω σε τεχνολογικά και σχεδιαστικά θέματα, π.χ. από δραστηριότητες - εισηγήσεις μελών του Ε.Π. του Τμήματος σε πρόσφατα συνέδρια ή περιοδικά ή και εκθέσεις.

v     Μία ενότητα διδασκαλίας που αφορά στην παρακολούθηση μίας παρουσίασης πτυχιακής εργασίας από τελειόφοιτους σπουδαστές. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους σπουδαστές να δουν πως παρουσιάζονται οι πτυχιακές εργασίες και να αποκτήσουν εμπειρίες και γνώσεις.

v     Τρεις ενότητες διδασκαλίας που αφορούν ειδικές παρουσιάσεις από στελέχη της ελληνικής παραγωγήςπροσκεκλημένους του Τμήματος. Η ενημέρωση των σπουδαστών με αυτόν τον τρόπο είναι σημαντική. Οι ενότητες αυτές είναι υποχρεωτικές κάθε εξάμηνο και παρέχουν αφενός ενημέρωση στους σπουδαστές και αφετέρου ενισχύουν τη σύνδεση του Τμήματος με την πράξη.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

v      Πτυχιακή εργασία

v      Πρακτική άσκηση

v      Προσφερόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

v      Κανονισμός πτυχιακής εργασίας

v      Υπόδειγμα - εξώφυλλο πτυχιακής εργασίας

v      Κανονισμός πρακτικής άσκησης

v      Θέσεις για πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

v      Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων

v      Επαγγελματικές προοπτικές - έρευνα  στην αγορά εργασίας

v      Θέσεις επαγγελματικής αποκατάστασης σε επιχειρήσεις ξύλου - επίπλου

v      Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό

v      Σχολές Design σε όλο τον κόσμο

v      Άδειες άσκησης διαφόρων επαγγελμάτων

v      Βιομηχανικό σχέδιο: Προστασία και τεχνολογική ενημέρωση

v      Υπόδειγμα Παρουσίασης (σε Powerpoint)

v      Συμβουλές για επιτυχημένες παρουσιάσεις στο PowerPoint

v      Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (Europass, κενό)

v      Παράδειγμα βιογραφικού σημειώματος (Europass, συμπληρωμένο)

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης: Την 10η εβδομάδα των μαθημάτων με χρήση ερωτηματολογίου, θα γίνει αξιολόγηση του διδάσκοντα και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας - ανωνύμως - από τους σπουδαστές.

 

 

Επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος   www.wfdt.teilar.gr

 

Last updated: 20-02-2008