Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ

 

  Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Μαντάνης

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison Η.Π.Α.

τηλ. 24410 64.742 • E-mail: mantanis@teilar.gr • Website: http://users.teilar.gr/~mantanis/ • CV: link

  

«ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ»

 

Εξάμηνο: Ε΄ (επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)

Διδακτικές Μονάδες: 7

Ώρες θεωρίας: 3 ώρες εβδομαδιαίως

Ώρες Άσκησης Πράξης:  2 ώρες εβδομαδιαίως

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους γύρω από τη χημεία και τη χημική τεχνολογία του ξύλου με έμφαση στα συναφή προϊόντα. Εξαιτίας του ότι τα περισσότερα από τα σύγχρονα προϊόντα ξύλου, προέρχονται από διεργασίες χημικής τεχνολογίας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μάθημα αυτό τόσο στις τεχνολογικές εφαρμογές, όσο και στις ιδιότητες των προϊόντων αυτών, όπως π.χ. νέα προϊόντα ξυλείας, θερμοπλαστικά προϊόντα, προϊόντα χαρτιού, ρητίνες, προϊόντα με βάση την κυτταρίνη ή τα εκχυλίσματα, προϊόντα τροποποιημένης ξυλείας, προϊόντα νανοκυτταρίνης (nanocellulose) κ.α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγικά (χημεία του ξύλου). Χάρτης (προϊόντα-διεργασίες), μέθοδοι και προϊόντα εκχύλισης, πολτοποίησης, θερμόλυσης και υδρόλυσης του ξύλου. Κυτταρίνη (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Ημικυτταρίνες (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Λιγνίνη (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Εκχυλίσματα (χημεία, ρόλος, προϊόντα). Ρητίνευση & χρήσεις των προϊόντων της. Πολτοποίηση: τεχνολογίες και προϊόντα χαρτιού. Θερμική και Χημική τροποποίηση του ξύλου - τεχνολογίες και νέα προϊόντα (Accoya, Plato wood, Belmadur, Kebony, Thermowood). Βακελίτης (HPL). Τεχνολογίες αξιοποίησης υπολειμμάτων ξύλου. Οξύτητα του ξύλου & επιδράσεις της. Το ξύλο ως καύσιμη ύλη (καυσόξυλα, pellets): τεχνολογία παραγωγής, ιδιότητες. Νέα προϊόντα χημικής τεχνολογίας του ξύλου. Προϊόντα νανοκυτταρίνης (nanocellulose) και χρήσεις της.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές:

v  Να γνωρίζουν τη σύσταση του ξύλου ως συμπλόκου κυτταρίνης - ημικυτταρινών - λιγνίνης και το ρόλο των πολυμερών αυτών στη γενικότερη χημεία του.

v  Να γνωρίζουν τα κύρια τεχνολογικά και χημικά χαρακτηριστικά των συστατικών του ξύλου.

v  Να κατανοούν τις διεργασίες με τις οποίες παράγονται προϊόντα από το ξύλο (λ.χ. χαρτί, προϊόντα εκχυλισμάτων, ειδ. πρ. ξυλοπλακών, τροποποιημένη ξυλεία).

v  Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για συγκεκριμένες διεργασίες χημικής τεχνολογίας του ξύλου από τις οποίες παράγονται πλήθος προϊόντων (λ.χ. θερμοπλαστικά).

v  Να έχουν αποκτήσει γνώσεις για νέα προϊόντα χημικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στην ελληνική αγορά του ξύλου & ξυλοκατασκευών.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Χημεία του ξύλου   

Κυτταρίνη      

Χαρτί και χαρτοπολτός                                                   

Ημικυτταρίνες                                                                                       

Λιγνίνη     

Οξύτητα του ξύλου                                                                                                                                                                

Εκχυλίσματα                                                                                             

Ειδικά προϊόντα ξυλοπλακών

Ξύλο ως καύσιμη ύλη ∙ καυσόξυλα           

Pellets: Τεχνολογία παραγωγής & ιδιότητες                          

High Pressure Laminates (HPL) ∙ Βακελίτης

Ακετυλίωση του ξύλου (Acetylation)

Φουρφουρυλίωση του ξύλου (Furfurylation)

Plato®: τεχνολογία θερμικής τροποποίησης

Νανοκυτταρίνη (Nanocellulose)

Προστασία ξύλου μέσω νανοτεχνολογίας

Αξιοποίηση υπολειμμάτων ξύλου

Θερμοπλαστικά προϊόντα

Μέθοδοι μέτρησης της φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου

Βιοκαύσιμα & νέες τεχνολογίες στη χώρα μας

Ανακύκλωση εμποτισμένης ξυλείας

Θερμική και χημική τροποποίηση του ξύλου

Νέα προϊόντα: ThermoWood®  Stellac®  VisorWood®  Indurite®  Valchromat®    

Ανακύκλωση χαρτιούWelding of woodΣκληρή ινοπλάκαKebony®  TitanWood® Νανοτεχνολογία & ξύλο

Accoya®WoodARBOFORM®  WoodWelding®Kebony®   Belmadur

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Rowell, R. et al. (2005). Cell Wall Chemistry. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Ed. R. Rowell. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_rowell001.pdf

2. COST Action E-13 (2002). Wood Adhesion and Glued Products. In: Final Report of the Action.  http://users.teilar.gr/~mantanis/Wood-Adhesion.pdf

3. Pettersen, R. (1984). The Chemical Composition of Wood. In: The Chemistry of Solid Wood. Editor R. Rowell. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1984/pette84a.pdf

4. Frihart, C. (2005). Wood Adhesion and Αdhesives. In: Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Ed. R. Rowell. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf2005/fpl_2005_frihart001.pdf

5. Rowell, R. (1983). Chemical Modification of Wood. A review paper. Forest Products Abstracts, CAB, Forestry 6(12), 1983. http://www.accoya.com/wp-content/uploads/2014/10/Chemical-Modification-of-Wood.pdf

6. Militz, Holzer (2010). New Wood Modification Technology on its Way to Practical Applications  http://www.forestprod.org/ic64/PDFs/Session%207/ic2010militzS7.pdf

 

ΚΥΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Φιλίππου Ι. (2014). Χημεία και Χημική Τεχνολογία του Ξύλου. Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη (σύγγραμμα μαθήματος, βιβλιοπωλείο «Παιδεία», Καρδίτσα)

 

EΝΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Chemical Modification of Wood by Acetylation or Furfurylation – A Review of the Scaled-up Technologies (by G. Mantanis)

https://www.teilar.gr/dbData/ProfAnn/profann-b3cee182.pdf  

 

Wood Modification Technologies – A Review (by D. Sandberg, A. Kutnar & G. Mantanis)

http://users.teilar.gr/~mantanis/Wood-modification-technologies-a-review.pdf

 

Modified Wood: processes, products and markets (by Prof. Holger Militz)

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/docs/tc-sessions/tc-65/md/presentations/17Militz.pdf

 

Evaluation of weathering of furfurylated wood decks after 3-year outdoor exposure (by G. Mantanis & Ch. Lykidis)

www.teilar.gr/~mantanis/Evaluation-of-weathering-of-furfurylated-wood-decks-after-a-3-year-outdoor-exposure-in-Greece.pdf

 

ThermoWood Handbook (by the Finnish ThermoWood Association) 

http://www.vanhoorebeke.com/docs/Thermowood%20handboek.pdf

 

Nanocellulose materials: preparation, properties, uses (by Dr. T. Koskinnen et al.)

http://oske.ketek.fi/Nanocellulose%20center_Teknokeskiviikko%2020_4_2011.pdf 

 

Acetylated Wood (by the Atlas Lumber Co.)

http://atlaslumber.com/atlas_lumber/wp-content/uploads/2010/10/accoya-aia-presentation.pdf

 

Evaluation of mold, decay and termite resistance of pine wood treated with zinc- and copper- nanocompounds (by G. Mantanis et al.)

www.wfdt.teilar.gr/dbData/News/Mantanis_et_al_2014.pdf

  

 

Last updated:  16-09-2018