«ΝΕΑ» Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου
του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας

====================================================
20-03-2008

«Το ξύλο ως καύσιμη ύλη»
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2008_05.pdf

«Τροπικά είδη ξύλου - Bangkirai»
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2008_04.pdf  

Νέα ιστοσελίδα «Links» για την επιστήμη & τεχνολογία του ξύλου
http://users.teilar.gr/~mantanis/links.htm   

«Ποιοτική ταξινόμηση της στρογγύλης ξυλείας πεύκης»
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2008_06.pdf    

«Επιπτώσεις της σκόνης ξύλου στην υγεία του ανθρώπου»
http://users.teilar.gr/~mantanis/Skoni-xylou.doc    

«Μελέτη καινοτόμων συνδεσμολογιών τύπου finger-joint σε ξύλινες κατασκευές»
http://archimidis.teilar.gr/index.php?show=12

«Τροπικά είδη ξύλου - Μαόνι Αφρικής»
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2008_02.pdf 

«Συνέχιση της απραξίας στο ΓΕΩΤΕΕ»
http://users.teilar.gr/~mantanis/Kakaras_GEWTEE.pdf

«Τα τροπικά είδη ξύλου στη χώρα μας»
http://users.teilar.gr/~mantanis/Tropika.pdf 

 «Κλάδος ξύλινων μέσων συσκευασίας - υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα»
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2008_01.pdf

«Τροπικά είδη ξύλου - Aniegre»
http://users.teilar.gr/~mantanis/articles/T2007_08.pdf

----------------------------------------------------------------------------------

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Παράρτημα Καρδίτσας ∙ ΤΕΙ Λάρισας

Email: mantanis@teilar.gr  τηλ. 24410 64.711

----------------------------------------------------------------------------------