ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

του Καθηγητή Δρ. Γεωργίου Μαντάνη

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εκπόνηση έργου: Testing of Plato®wood products in a 3-year outdoor exposure in Greece using weathering and block tests, σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία Plato International BV. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Στ. Αδαμόπουλος, Δρ. Δημ. Μπιρμπίλης), διάρκεια 2011-2014.

Εκπόνηση έργου: Outdoor testing of Kebony® wood decks in a 3-year exposure in Greece, σε συνεργασία με την νορβηγική εταιρεία Kebony ASA. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλος: Χ. Λυκίδης), διάρκεια 2011-2014.

 

Εκπόνηση έργου: Έρευνα και ανάπτυξη για νέα νανοσκευάσματα προστασίας του ξύλου - τεχνική υποστήριξη και συμβουλές σε συνεργασία με την εταιρεία NANOPHOS Α.Ε. Έργο διά της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ/Λ (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Χ. Λυκίδης, Δρ. Αντώνης Παπαδόπουλος), διάρκεια 2010-2013.

 

Εκπόνηση έργου: Πειραματικός έλεγχος & δοκιμές της τροποποιημένης ξυλείας Belmadur® σε ξύλινα κουφώματα και εξωτερικές κατασκευές σε συνεργασία με τη βιομηχανία METHOD Α.Ε. Δράση διά της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Χ. Λυκίδης, Κ. Νινίκας), διάρκεια 2010-2013.

 

Εκπόνηση έργου: Πειραματική χρήση τροποποιημένης ξυλείας Accoya® σε ξύλινα κουφώματα σε συνεργασία με την παραγωγική επιχείρηση ξύλου Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός (Εφαρμογές Ο.Ε.) διάρκεια 2010-2015.

 

Εκπόνηση έργου: «Βελτίωση προϊόντος νανοτεχνολογίας για την προστασία και αδιαβροχοποίηση του ξύλου» σε συνεργασία με την εταιρία NanoPhos A.E. Κουπόνι καινοτομίας της ΓΓΕΤ (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Όλγα Γκορτζή & Δρ. Αντώνης Παπαδόπουλος), λήξη 2011.

 

Εκπόνηση έργου: «Τεχνικές συμβουλές για την κατασκευή ξύλινων σπιτιών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων» σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία ξύλινων οικιών Wands - Α. Βασίλαινας Κουπόνι καινοτομίας της ΓΓΕΤ (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Ι. Κακαράς, Δρ. Σ. Καραστεργίου & κ. Αθ. Μπάμπαλης), λήξη 2011.

 

Εκπόνηση έργου: «Μελέτη αιθέριων ελαίων ξύλου Pinus leucodermis» πειράματα σε συνεργασία με την Αν. Καθηγήτρια Δρ. Ιωάννα Χήνου, Τμήμα Φαρμακευτικής του Παν/μίου Αθηνών, και την Δρ. Όλγα Γκορτζή (ΤΕΙ Λάρισας) Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων διάρκεια 2010-2011.

 

Εκπόνηση έργου: Ερευνητική μελέτη – τεχνητή παλαίωση κόκκινου κρασιού με ξυλοτεμαχίδια διαφόρων ελληνικών ειδών ξύλου, πειράματα σε συνεργασία με την Επ. Καθηγήτρια Δρ. Όλγα Γκορτζή (ΤΕΙ Λάρισας) Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων διάρκεια 2010-2011.

 

Εκπόνηση έργου: Μετρήσεις περιεχόμενης και εκπεμπόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας NTL Chemical Consulting. Η δράση γίνεται διά της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλος: Δρ. Λυκίδης), λήξη 2012.

 

Εκπόνηση έργου: Μελέτες βιολογικής ανθεκτικότητας ξύλου πεύκης τροποποιημένης με επιφανειακούς χειρισμούς & σκευάσματα νανοτεχνολογίας, σε συνεργασία με την εταιρεία NANOPHOS Α.Ε. Κοινά πειράματα με τον συνάδελφο Δρ. Κων. Κακάβα και τον Τούρκο συνάδελφο Prof. Nami Kartal (Istanbul University, Department of Forest Biology & Wood Protection Technology).

 

Εκπόνηση έργου: Πραγματογνωμοσύνη επί εισαγόμενου κόντρα-πλακέ και μέτρηση περιεχόμενης φορμαλδεΰδης, σε συνεργασία με την Μεσογειακή Α.Ε. Η δράση γίνεται διά της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλος: Δρ. Χαρ. Λυκίδης), λήξη 2010.

 

Εκπόνηση έργου: Προσδιορισμός μεταβολών σε επιφάνειες ξύλου επικαλυμμένες με προστατευτικά σκευάσματα μετά από φυσική έκθεση, σε συνεργασία με τον κ. Τζιάστα και την εταιρεία Sayerlack της Ιταλίας. Η δράση γίνεται διά της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλη: Δρ. Χ. Λυκίδης, Δρ. Δημ. Μπιρμπίλης), διάρκεια 2010-2012.

 

Εκπόνηση έργου: «Μελέτη επιπέδων αέριας φορμαλδεΰδης σε νεόδμητα διαμερίσματα της Δράμας». Έρευνα σε συνεργασία με τον Δρ. Αντ. Παπαδόπουλο (Τμήμα Δασοπονίας & ΔΦΠ, ΤΕΙ Καβάλας), λήξη 2011.

 

Εκπόνηση έργου: Μετρήσεις περιεχόμενης φορμαλδεΰδης σε προϊόντα ξύλου της εταιρείας ΑΓΕΧ με τη μέθοδο Perforator (EN 120) σε συνεργασία με τη βιομηχανία ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ. Η δράση γίνεται διαμέσου της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης, μέλος: Δρ. Χαρ. Λυκίδης), λήξη 2010.

 

 Εκπόνηση έργου: «Μελέτη φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ξύλου του είδους αρμυρίκι (Tamarix sp.)», πειράματα σε συνεργασία με τον Δρ. Δημήτρη Μπιρμπίλη, λήξη 2010.

 

Εκπόνηση έργου: Μελέτη φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων ξύλου λεύκης, με προέλευση από δασική φυτεία του ν. Πέλλας, σε συνεργασία με τον συνάδελφο Δρ. Δημ. Μπιρμπίλη.

 

Εκπόνηση έργου: «Μελέτη υγροσκοπικών ιδιοτήτων, διόγκωσης και τεχνητής γήρανσης σε διάφορα είδη ξύλου», κοινά πειράματα με τον Dr. Turgut Sahin (Suleyman Demirel University, Dept. of Forest Products Engineering, Τουρκία), λήξη 2011.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Τεχνικές προστασίας και συντήρησης κορμόσπιτου» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη. Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ι. Κακαράς) (2008).  

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Μελέτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στη βιομηχανία ξύλου Woodman Ο.Ε.». Woodman, Τρίπολη (Επιστημ. υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης) (2008).

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Μέτρηση περιεκτικότητας αρσενικού σε εμποτισμένη ξυλεία της βιομηχανίας Woodman». Woodman, Τρίπολη (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης) (2007).

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Αξιολόγηση μελέτης και τεχνολογίας κατασκευής κορμόσπιτου στη Δομνίστα Ν. Ευρυτανίας». Υλήεσσα – Ν. Ευρυτανίας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης) (2006).   

 

Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη καινοτόμων συνδεσμολογιών τύπου finger-joint σε ξύλινες κατασκευές. Περιβαλλοντικές εφαρμογές στην ελληνική επιπλοποιία». Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ. Πρόγραμμα διαμέσου της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ/Λ (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Σ. Καραστεργίου).

 

Συμμετοχή σε πρόγραμμα σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης με τίτλο «Σεμινάρια για το σχεδιασμό και την τεχνολογία ξύλου και επίπλου» (στην αγγλική γλώσσα) για Αιγύπτιους επιχειρηματίες του κλάδου επίπλου.  Πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΕ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ι. Κακαράς).

 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΙNVENT I «Καινοτόμα εγχειρήματα στη Θεσσαλία στο χώρο του επίπλου». Το πρόγραμμα έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Νταλός).

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Χημική τροποποίηση ξύλου με διάφορα αντιδραστήρια». Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης).  

 

Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Μελέτη καταλληλότητας του ξύλου Tabebuia impetiginosa (Ipe) για εφαρμογή σε δάπεδο πεζογέφυρας στην περιοχή Κατεχάκη Αττικής» για την τεχνική εταιρία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Το έργο έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας. (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Ι. Κακαράς).

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Έλεγχος και αναγνώριση τροπικού ξύλου» για τεχνική υποστήριξη ιδιώτη. Η δράση έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης).     

 

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα - Εκπόνηση πλήρους πακέτου διδακτικών σημειώσεων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα του Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ «Αναμόρφωση και προσαρμογή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου στις νέες απαιτήσεις». Η δράση έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Β. Τάντος).   

 

Εκπόνηση του ερευνητικού έργου με τίτλο «Ποιοτικός έλεγχος και αναγνώριση τροπικής ξυλείας» για τεχνική υποστήριξη της εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. Η δράση έγινε μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Γ. Μαντάνης).

 

Εκπόνηση - συγγραφή του διδακτικού βιβλίου με τίτλο «Τεχνολογία ξύλου - Μετρήσεις» (ΤΕΕ Β’ Κύκλος) για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Δρ. Γ. Μαντάνης, Δρ. Γ. Νταλός, Δρ. Ι. Παπαδόπουλος).

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συμμετοχή στη Δράση COST FP1006 της Ε.Ε. «Bringing new functions to wood through surface modification» (εθνικός αντιπρόσωπος: Γ. Μαντάνης).

Συμμετοχή του Καθ. Γ. Μαντάνη ως εθνικός αντιπρόσωπος στη νέα Επιστημονική Δράση COST Action FP0904 Thermo-Hydro-Mechanical Wood Behavior and Processing της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμετοχή του Καθ. Γ. Μαντάνη ως κριτής (2010-2011) στα έγκριτα διεθνή περιοδικά: α) Composites Part B: Engineering, εκδόσεις Elsevier, 2009 Impact Factor: 1.481, β) Color Research & Application, εκδόσεις Wiley InterScience, 2009 Impact Factor: 0.480, γ) Bioresource Technology, εκδόσεις Elsevier, 2010 Impact Factor: 4.253.

Συμμετοχή των Καθηγητών κ.κ. Ι. Κακαρά και Γ. Μαντάνη ως ακαδημαϊκών συμβούλων στο ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση τίτλων της αλλοδαπής (από 12/2009).

Εμπειρογνώμων του ΕΛΟΤ για ξύλο & ξύλινες κατασκευές (M. Σκαρβέλης, Γ. Νταλός, αναπληρωματικό μέλος: Γ. Μαντάνης).

Συμμετοχή του Δρ. Γ. Μαντάνη από 9/2009 στο Editorial Board του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Wood Material Science & Engineering.

Συμμετοχή του Δρ. Γ. Μαντάνη σε τεχνική επιτροπή και παροχή συμβουλών σε θέματα τεχνολογίας ξύλου & προδιαγραφών στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων ΑΕ.

Εμπειρογνώμονες σε τεχνολογικά θέματα στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γ. Μαντάνης, Γ. Νταλός).

Επιστημονικός κριτής άρθρων στο έγκριτο περιοδικό Holzforschung (Γ. Μαντάνης). Εκδόσεις De Gruyter (2008 Impact Factor: 1,278).

Επιστημονικός κριτής άρθρων στο έγκριτο περιοδικό Journal of Wood Chemistry & Technology (Γ. Μαντάνης). Εκδόσεις Taylor & Francis (2009 Impact Factor: 1,255).

Επιστημονικός κριτής άρθρων στο έγκριτο περιοδικό Wood Material Science & Engineering (Γ. Μαντάνης). Εκδόσεις Taylor & Francis (not ISI listed).

Επιστημονικός κριτής άρθρων στο διεθνές περιοδικό BioResources (Γ. Μαντάνης). Εκδόσεις North Carolina State University (not ISI listed).

Συμμετοχή στη Δράση COST E34 της Ε.Ε. «Bonding of Timber» (Γ. Νταλός ως Αντιπρόεδρος, Γ. Μαντάνης & Ι. Κακαράς).

Συμμετοχή στη Δράση COST IE0601 της Ε.Ε. «Wood Science for Conservation of Cultural Heritage» (Ι. Κακαράς, Γ. Μαντάνης).

Συμμετοχή στη Δράση COST E31 της Ε.Ε. «Management of Recovered Wood» (Γ. Μαντάνης).

Επιστημονικές κρίσεις στα ελληνικά επιστημονικά περιοδικά Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα του ΓΕΩΤΕΕ και Δασική Έρευνα του ΕΘΙΑΓΕ (Γ. Μαντάνης, Ι. Κακαράς, Μ. Σκαρβέλης, Γ. Νταλός, Ι. Παπαδόπουλος).

Αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση DG Research Marie Curie Actions (2003-2004).

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Adhesives Research Institute ΕΠΕ και ΜΑΡΛΙΤ ΧΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΠΕ, ACM Wood Chemicals (1998-2001). Συμμετοχή με πλήρη απασχόληση στα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα:

- LIFE (QLK5-CT-1999-01221) High Added Value Composite Panels Through Recycling of Waste Lignocellulosic Materials

- INNOVATION (IN205510I) Innovative Technology for Panel Manufacture from Fiberised Agriwaste

- FAIR (FAIR-CT96-1486) Novel Closed-loop Technology for Panel Recycling

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ (1996-1997). Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα: (α) του ΠΕΝΕΔ «Αξιοποίηση υπολειμμάτων κατεργασίας μοριοσανίδας για την παραγωγή ενέργειας με καύση» και (β) του Υπ. Γεωργίας «Οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου πιστοποίησης ξύλινων ευρωπαλετών» (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Αλ. Καραλίβανος).

 

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘΙΑΓΕ  (1997). Συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα: «Εκτέλεση προγραμμάτων εκχύλισης για παραγωγή διαφόρων τύπων αιθέριων ελαίων» και «Έρευνα για την αξιοποίηση των αιθέριων ελαίων από υπολείμματα υλοτομιών» (Επιστημονικός υπεύθυνος: Δρ. Π. Κούκος).

 

 

                                                                                                                                                                         Last updated: 20-04-2011

 

 

 

 

«I may disagree with what you have to say, but I shall defend, to the death, your right to say it» - Voltaire