Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

 

Διδάσκων:  Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Μαντάνης

 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Wisconsin - Madison Η.Π.Α.

         τηλ. 24410 64.742 • E-mail: mantanis@teilar.gr  Website: www.teilar.gr/~mantanis  Βιογραφικό (CV)   Ερευνητικό έργο: link

 

  

«ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ»

 

Εξάμηνο: Α΄ (υποχρεωτικό μάθημα)

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες θεωρίας: 2 ώρες / εβδομάδα  (κάθε Παρασκευή 15-17 μμ, αμφιθέατρο ΣΤΞΕ)

Ώρες εργαστηρίου: 2 ώρες εβδομαδιαίως (κάθε Τετ. 9-11, 11-13, 13-15 μμ) – υπεύθυνος: Γ. Μαντάνης, Καθηγητής, E-mail: mantanis@teilar.gr

Ώρες του Καθ. Γ. Μαντάνη για συνεργασία με τους φοιτητές: κάθε Δευτέρα 10-15 μμ

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν τη γνωριμία τους με το ξύλο ως υλικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μακροσκοπικά, φυσικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου. Επιπρόσθετος σκοπός είναι να κατανοήσουν στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των σπουδαιοτέρων ελληνικών και ξενικών ειδών ξύλου και να εξοικειωθούν στο εργαστήριο με τα μικροσκοπικά χαρ/κά των ειδών, και με ασκήσεις ξυλογνωσίας.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικά για το ξύλο ως υλικό και τη σημασία του. Ορισμός του ξύλου από βιολογικής και χημικής άποψης, καθώς και άποψη δομής. Τομές και μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του ξύλου (χαρακτηριστικά εγκάρσιας, ακτινικής και εφαπτομενικής τομής). Φυσικά χαρακτηριστικά (χρώμα, σχεδίαση, βάρος, στιλπνότητα, οσμή, γεύση). Υπομικροσκοπική δομή του ξύλου. Χημική σύσταση. Μεταβλητότητα της δομής και της χημικής σύστασης του ξύλου. Μηχανισμός παραγωγής του ξύλου (κάμβιο). Σφάλματα δομής (ανώμαλης δομής, μεταχρωματισμοί, στρεψοΐνια, ραγάδες, ρόζοι, τραυματικά σφάλματα) του ξύλου. Μικροσκοπική και μακροσκοπική αναγνώριση των σπουδαιότερων ειδών ξύλου (πεύκο, έλατο, κυπαρίσσι, ερυθρελάτη, κέδρος, δρυς, οξιά, πλατάνι, καστανιά, φράξος, φτελιά, ακακία, σφενδάμι, λεύκη, φλαμούρι, ελιά, σημύδα, ψευδοτσούγκα, pitch pine). Κλείδες αναγνώρισης ξύλου.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι κ.κ. φοιτητές:

v  να κατανοούν τι είναι το ξύλο ως υλικό και ποια είναι η σημασία του,

v  να έχουν σαφή εικόνα των μακροσκοπικών και των φυσικών χαρακτηριστικών του ξύλου,

v  να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της μικροσκοπικής δομής του ξύλου και των ανατομικών στοιχείων του,

v  να γνωρίζουν τα κύρια δομικά και μη δομικά συστατικά του ξύλου και τα χαρακτηριστικά τους,

v  να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σφάλματα δομής και να γνωρίζουν τα αίτια και τις συνέπειες αυτών, και

v  να είναι σε θέση με βάση τις αισθήσεις τους (όραση, όσφρηση, αφή) και τη γνώση των κλείδων αναγνώρισης να αναγνωρίζουν τα κυριότερα ελληνικά είδη ξύλου.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

§   Διδακτικές Σημειώσεις  34,1 ΜΒ

 

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Wiedenhoeft, A. (2010). Structure and Function of Wood. In: Wood as an Engineering Material, Forest Products Lab, Madison-Wisconsin USA http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr190/chapter_03.pdf

2. Miller, R. B. (1999). Wood as an Engineering Material. Chapter 2: Structure of wood. http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fplgtr113/ch02.pdf

3. University of Cambridge (2006). The structure and mechanical behaviour of wood. http://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/wood/index.php

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Τσουμής Γ. (1983). Επιστήμη του Ξύλου. Τόμος Α - Δομή και Ιδιότητες. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (διδακτικό σύγγραμμα), διανέμεται δωρεάν

Μαντάνης Γ. (2017). Δομή του Ξύλου. Διδακτικές σημειώσεις. Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ιστοσελίδα: http://users.teilar.gr/~mantanis/DOMH-XYLOU.pdf  (κύριο διδακτικό σύγγραμμα)

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Center for Wood Anatomy Research: http://www2.fpl.fs.fed.us/

The Anatomy of Wood: http://waynesword.palomar.edu/trjuly99.htm

About Wood Rot and Decay: http://www.novaguard.com/fungus.html

Common Wood Defects: http://www.woodzone.com/articles/common.htm

Wood Anatomy: http://www.woodanatomy.ch/

Tropical Woods Index: http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1989/ross89a.pdf

Commercial Timbers:  http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/wood/english/index.htm

Properties of Tropical Woods:  http://tropix.cirad.fr/index_gb.htm

«Εκπαιδευτική Πύλη» του Τμήματος: http://www.wfdt.teilar.gr/Edu.php

 

«Αναγνώριση ξύλου»: http://users.teilar.gr/~mantanis/Anagnwrisi-Xylou.pdf  

 

 

Αναγνώριση ελληνικών και τροπικών ειδών ξύλου (ευκολότερο προς το δυσκολότερο):  Τεστ 1ο   Τεστ 2ο   Τεστ 3ο   Τεστ 4ο

Διαδικασία αξιολόγησης:

Την 10η εβδομάδα των μαθημάτων με χρήση  ερωτηματολογίου, γίνεται πάντα αξιολόγηση του μαθήματος και των διδασκόντων - ανωνύμως - από τους κ.κ. φοιτητές (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία). 

Στοιχεία ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Θεσσαλίας, για το Α.Ε. 2016-2017 (άριστα: το 5.0)-  αξιολόγηση μαθήματος: 4.1  &  αξιολόγηση διδάσκοντα: 4.5

 

Last updated: 17-09-2018

 

 

======================================================================

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΟΥ 

  Ομάδα 1      Ομάδα 2        Ομάδα 3        Ομάδα 4          Ομάδα 1x

 

  Ομάδα 5      Ομάδα 6        Ομάδα 7        Ομάδα 8

================================================================