ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ – Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ NTL CHEMICAL CONSULTING)

 

Ανακοινώνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου ότι στα πλαίσια συνεργασίας του Εργαστηρίου με τη χημική εταιρεία R&D NTL Chemical Consulting (έργο διά της
Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας) διεξήχθησαν στα τεχνολογικά εργαστήρια του Τμήματος πιλοτικές δοκιμές την 10/03/2012, με τη συμμετοχή των κ.κ. Ν. Παργιανά και Γ. 
Καλούση (NTL) και του Δρ. Χ. Λυκίδη, Επιστημονικού συνεργάτη του Τμήματος, που συμμετέχει στο εν λόγω έργο. Οι δοκιμές έγιναν υπό τον συντονισμό του 
Καθηγητή Γεωργίου Μαντάνη και η συνεργασία αυτή αναμένεται να ανανεωθεί εκ νέου εντός του 2012, με νέο συμφωνητικό συνεργασίας. Επίσης, στο έργο, θα μετρηθούν και δύο βιομηχανικά 
δείγματα ινοπλακών (MDF) από βιομηχανικές δοκιμές της εν λόγω εταιρείας σε δοκιμή που έγινε σε εργοστάσιο της Ουκρανίας.
 
 
                  
Εργαστηριακή δοκιμή παραγωγής κόντρα-πλακέ στη θερμή πρέσα (πίσω) -       Φόρμουλες & προετοιμασία ρητινικών συστημάτων PF για συγκόλληση ξυλοφύλλων-
                                                  συνεργασία με την εταιρεία NTL Chemical Consulting (10-03-2012)                    συνεργασία με την εταιρεία NTL Chemical Consulting (10-03-2012)
                                                   (από αριστερά) Δρ. Χ. Λυκίδης (ΤΕΙ) και κ. Νικ. Παργιανάς (NTL)                              (φωτ. επάνω) διακρίνεται ο κ. Γ. Καλούσης (NTL) 
 
 
Οι δοκιμές αφορούσαν εργαστηριακή παραγωγή τρίστρωμων αντικολλητών με 10 διαφορετικές φόρμουλες φαινολικών ρητινών PF (ελληνικής τεχνογνωσίας) και τα 
αποτελέσματα και η εμπειρία που αποκτήθηκε ήταν πολύ χρήσιμα. Επίσης έγινε πλήρης ποιοτικός έλεγχος των παραχθέντων συγκολλημένων προϊόντων με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Τα συμπεράσματα αυτών των δοκιμών θα οδηγήσουν σε χρήση του βέλτιστου ρητινικού συστήματος για βιομηχανική δοκιμή της εταιρείας NTL 
σε βιομηχανική μονάδα κόντρα-πλακέ της Ρωσίας (ξυλεία σημύδας, birch).
 

 

Καρδίτσα, 12-03-2012

 

 

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Παράρτημα Καρδίτσας ∙ ΤΕΙ Λάρισας

Υπεύθυνος: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης

Email: mantanis@teilar.gr ­ κιν. 6947 300585