Καρδίτσα, 01-12-2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ / Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

Αναγνώριση Ειδών Ξύλου & Τεχνικές Μελέτες για την Υποστήριξη Ιδιωτών, Φορέων και Επιχειρήσεων

Ανακοινώνεται από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας ότι αναλαμβάνονται μελέτες αναγνώρισης (ταυτοποίησης) ξύλου, τεχνικές μελέτες ή/και πραγματογνωμοσύνες σε περιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τεχνική ή οικονομική σημασία για ιδιώτες ∙ επιχειρήσεις, εμπορική σημασία για βιοτεχνίες ∙ βιομηχανίες ξύλου & επίπλου ∙ εμπορικές εταιρίες ή τεχνική σημασία σε διάφορες ξύλινες κατασκευές ή έπιπλα.

Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή επιχείρηση επιθυμεί υποστήριξη πάνω σε θέματα αναγνώρισης ξύλου ή συναφή θέματα, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον Καθ. Γεώργιο Μαντάνη (ΤΕΙ Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Γρίβα 11, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, τηλ. 24410 79.206 (εσ. 112), email: mantanis@teilar.gr). Ομάδα εργασίας: Μ. Σκαρβέλης, Γ. Νταλός, Χ. Λυκίδης, Δ. Τσίποτας - Εργ. Τεχνολογίας Ξύλου.

 

References - Συστάσεις:   Μελέτες αναγνώρισης ξύλου, λοιπές τεχνικές μελέτες περίπτωσης & πραγματογνωμοσύνες       

*       AlfaWood Α.Ε. (2011). «Μελέτη αναγνώρισης άγνωστου ξυλοτεμαχίου», κ. Ιωάννης Δελφός, Λάρισα, τηλ. 2410-561275 και κιν. 6972-277409.

*       Ιδιώτης (2011). «Μελέτη-πραγματογνωμοσύνη επί ξύλινων επίπλων: καταλληλότητα & έλεγχος», κ. Κ. Πολυχρονίδης, Ξάνθη, τηλ. 6932-606601 (μαζί με Δρ. Τσίποτα)

*       Μαλαβάκης Ξυλεμπορική (2011). «Ποιοτικός έλεγχος & καταλληλότητα δύο προϊόντων πελεκητών ξενικής προέλευσης», κ. Ιωάννης Μαλαβάκης, τηλ. 24310-22.260.

*       Χλιάπας Α.Ε. (2011). «Αναγνώριση 2 τροπικών ειδών παρκέτων και ενός άγνωστου είδους σε υποδομή πατώματος», κ. Μιχαήλ Χλιάπας, Κοζάνη, τηλ. 6946-791448.

*       NanoPhos A.E. (2011). «Αναγνώριση δαπέδων hardwoods & μελέτες ιδιοτήτων μετά από χειρισμούς με νανοσκεύασμα», MSc Κων. Καλαφατά, Λαύριο Ν. Αττικής, τηλ. 22920-69.312.

*       NTL Chemical Consulting (2010). «Αναγνώριση ξυλοφύλλων & πιλοτική δοκιμή και έλεγχος κόντρα-πλακέ», κ. Ν. Παργιανάς, Θέρμη Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-498.446

*       NanoPhos A.E. (2010). «Αναγνώριση κόντρα-πλακέ & ποιοτικός έλεγχος: χειρισμοί ανθυγροσκοπικότητας», Δρ. Ιωάννης Αραμπατζής, Λαύριο Ν. Αττικής, τηλ. 22920-69.312.

*       Ιδιώτης (2010). «Μελέτη-πραγματογνωμοσύνη επί ξύλινου πατώματος: καταλληλότητα-έλεγχος», κα. Μαρίνα Καραγιάννη, Γέρακας, Ν. Αττικής (υπεύθυνος: Δρ. Μ. Σκαρβέλης)

*       Μεσογειακή Α.Ε. (2010). «Μελέτη - πραγματογνωμοσύνη επί εισαγόμενου κόντρα-πλακέ & μέτρηση Perforator», κ. Μαρτίδης, τηλ. 2310-889.025

*       Μαλαβάκης Ξυλεμπορική (2010). «Έλεγχος και αναγνώριση δύο προϊόντων ξυλοτύπων με πηχοσανίδες», κ. Ιωάννης Μαλαβάκης, τηλ. 24310-22.260.

*       Ιδιώτης (2010). «Έλεγχος & αναγνώριση δύο άγνωστων δειγμάτων ξύλου», κ. Θεόδωρος Νικολάου, τηλ. 210-8959270.

*       Μιχάλης Τσακογιάννης Α.Β.Ε.Ε. (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση ενός δείγματος κόντρα-πλακέ», κ. Μιχ. Τσακογιάννης, τηλ. 210-9712355.

*       Ιδιώτης (2009). «Αναγνώριση ξύλου σε 2 δείγματα παρκέτου», κ. Παναγιώτης Ν. Πουλάκος, τηλ. 22940-33406.

*       Μιχάλης Τσακογιάννης Α.Β.Ε.Ε. (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση 4 δειγμάτων κόντρα-πλακέ», κ. Μιχ. Τσακογιάννης, τηλ. 210-9712355.

*       Agnantia Apartments Α.Ε. (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση 4 άγνωστων δειγμάτων ξύλου», κα. Μ. Σαρρή, τηλ. 26740-51801.

*       Δ.Ε.Κ.Ε. Περιφέρειας Θεσσαλίας (2009). «Έλεγχος και αναγνώριση άγνωστου είδους ξύλου», κα. Καρρά, τηλ. 2410-534677.

*       Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2009). «Ταυτοποίηση ξύλου οξιάς σε κόντρα-πλακέ (καθίσματα θρανίου)», κα. Καλέργη, τηλ. 210-5272599.

*       Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2009). «Ταυτοποίηση ειδών ξύλου λεύκης & Okoume σε κόντρα-πλακέ (δείγματα θρανία)», κα. Χατζή, τηλ. 210-5272623.

*       Vita Scala - Βουλής Α.Ε. Ξύλινες σκάλες (2009). «Διάκριση ξύλου Ευρωπαϊκής & Αμερικάνικης δρυός», κα. Ελένη Βουλή, τηλ. 22210-30810.

*       Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2009). «Ταυτοποίηση ειδών ξύλου σε παιχνίδια από κόντρα-πλακέ», κα. Χατζή, τηλ. 210-5272623 (υπεύθυνος: Δρ. Σ. Καραστεργίου)

*       ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. Βιομηχανία ξύλου (2008). «Μελέτη αναγνώρισης τροπικού είδους ξύλου», κ. Πάνος Γιώτας, τηλ. 24620-22839 & 22868.

*       Parkeform Α.Ε. (2008). «Έλεγχος και αναγνώριση άγνωστου είδους ξύλου», κ. Γεράσιμος Σταματελάτος, τηλ. 210-9958316.

*       Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2008). «Ταυτοποίηση ξύλου οξιάς σε παιδικά παιχνίδια», κ. Λυμπάκης, τηλ. 210-5272604.

*       Ιδιώτης (2007). «Ταυτοποίηση ξύλου σε παρκέ», κ. Παναγιώτης Φούσιας, τηλ. 24320-91125.

*       Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (2006). «Αναγνώριση ξύλου σε παιδικά παιχνίδια», κ. Λυμπάκης, τηλ. 210-5272604.

*       Ιδιώτης (2005). «Έλεγχος και αναγνώριση τροπικού ξύλου», κ. Διονύσης Μιχαλαράκος, τηλ. 210-9690401.

*       Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. (2003). «Ποιοτικός έλεγχος & αναγνώριση τροπικής ξυλείας», κ. Δημήτριος Γεωργιάδης, τηλ. 24210-26122. 

 

  Καθ. Γ. Μαντάνης, mantanis@teilar.gr  κιν. 6947 300.585